KLIMAENDRINGER

Vitenskap

Virkninger

Sårbarhet

Tilpasning

Tiltak og virkemidler

Institusjoner

Folk

Bøker

Filmer

Benektelse

Er det for sent?

Hva gjør vi nå?

Norsk ressurser

Klima språk m.m.

problem frykt impotens nederlag fatalisme pessimisme Treghet Fortvilelse depresjon utryddelse kapitalismen krig sult ulikhet rasisme nyliberalismen Frihandel marked vekst orden fremgang demokrati meritocracy kaos korrupsjon mafia Frist
oppløsning håper kapasitet lidenskap utsikt fantasy glede samfunnet deltakelse aktivisme bærekraft balanse redusere omfordeling av rikdom utgivelse frigjøring